Supervizor Magazine

Pozicioni: Supervizor Magazine
Departamenti: i Magazinimit
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Të kontrollojë procesin e marrjes në dorëzim të produkteve dhe faturave shoqëruese sipas procedurave dhe standarteve të kompanisë;
Lexoni njoftimin e plotë