Asistent ne Departamentin Komercial

Pozicioni: Asistent në Departamentin Komercial
Departmenti: Komercial
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Asiston në të gjitha aktivitetet e përditshme të departamentit përkatës për të siguruar nëse funksionon me efikasitet maksimal dhe në përputhje me standardet dhe proçedurat e departamentit;
Lexoni njoftimin e plotë