Asistent Menaxher i Dyqanit

Pozicioni: Asistent Menaxher i Dyqanit
Departamenti: Operacional
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Asistent Menaxheri i Dyqanit mbështet dhe ndihmon Menaxherin e Dyqanit në organizimin e të gjitha punëve në dyqan, sipas politikës së kompanisë;
Përgjegjësia kryesore e tij është ndjekja e përditshme e punëve me qëllim drejtimin optimal të dyqanit.
Lexoni njoftimin e plotë