Menaxher Importi

Pozicioni: Menaxher Importi
Departamenti: Zyrat Qendrore
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Menaxheri i Importit është një ekspert në:
Negocim
Burime
Çmime
Oferta dhe Promocione
Menaxhimin dhe shitjet e një grupi të caktuar të produkteve brenda një kategorie të caktuar.
Lexoni njoftimin e plotë