Creative Designer

Pozicioni: Creative Designer
Departamenti: i Marketingut
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Ndihmon Menaxherin e Marketingut në përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim arritjen e objektivave të komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm.
Lexoni njoftimin e plotë