Recepsionist/e

Pozicioni: Recepsionist/e
Departamenti: i Burimeve Njerëzore
Vendodhja: Tiranë,TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Ky pozicion ka përgjegjësinë e vazhdueshme për të mirëpritur vizitorët dhe ti drejtojë ata në mënyrën e duhur, sikurse dhe të njoftojë personelin e kompanisë për mbërritjen e vizitorëve.
Lexoni njoftimin e plotë