Kasap

Pozicioni: Kasap
Departamenti:i Mishit
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: : Njohja shumë e mirë e produkteve të mishit dhe funksioni i tyre; Njohja shumë e mirë e repartit ose laboratorit përkatës dhe mbajtja e tij në rregull gjatë gjithë proceseve ditore të punës.
Lexoni njoftimin e plotë