Kuzhinier/e

Pozicioni:Kuzhinier/e
Departamenti:Ushqimore
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: : Përgatit gatime të ndryshme duke respektuar praktikat më të mira të trajtimit të ushqimeve dhe ato higjieno-sanitare; Kryen matje dhe peshime për përgatitjen dhe gatimin e ushqimeve, si dhe përgatit pjatat për servirje me estetikën dhe garniturën e duhur.
Lexoni njoftimin e plotë