Specialist i Marketingut Dixhital

Pozicioni: Specialist i Marketingut Dixhital
Departamenti:i Marketingut
Vendodhja:Zyra Qëndrore
Përmbledhja e Pozicionit: :Ne po kërkojmë një person me eksperiencë, kreativ, inovator dhe të apasionuar pas marketingut dixhital, që të zhvillojë më tej komunikimin online të Spar Albania. Të zhvillojë përmbajtjen, të krijojë dhe të ndjekë strategjinë e marketingut dixhital të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë