Specialist/e i/e Përpunimit të Faturave

Pozicioni: Specialist/e i/e Përpunimit të Faturave
Departamenti:: i Financës
Vendodhja: Tiranë
Specialisti i Përpunimit të Faturave është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë