Asistent Menaxher Dyqani

Pozicioni: Asistent Menaxher Dyqani
Departamenti: Operacional
Vendodhja: Tiranë
Asistent Menaxheri i Dyqanit mbështet dhe ndihmon Menaxherin e Dyqanit në organizimin e të gjithë punëve në dyqan sipas politikës së kompanisë; Përgjegjësia kryesore e tij është ndjekja e përditshme e punëve me qëllim drejtimin optimal të dyqanit.
Lexoni njoftimin e plotë