Operator i Kujdesit Ndaj Klientit

Pozicioni: Operator i Kujdesit Ndaj Klientit
Departamenti:Operacional
Vendodhja:TEG
Pret dhe adreson kërkesat/ankesat e klientëve tek personat e duhur. Shërben si urë lidhëse mes kompanise dhe klientëve dhe jep kontributin e tij/saj në përmirësimin e vazhdueshëm të kujdesit ndaj klientit;
Lexoni njoftimin e plotë