Menaxher Departamenti

Pozicioni: Menaxher Departamenti
Departamenti:i të Freskëtave (Fresh)
Vendodhja:TEG
Menaxheri i Departamentit ka përgjegjësinë të menaxhojë të gjithë punën operacionale duke rritur efikasitetin dhe efiçensën e të gjitha proceseve ditore sipas rregullave dhe politikave të kompanisë, etj.
Lexoni njoftimin e plotë