Sistemues

Pozicioni: Sistemues
Departamenti:Operacional
Vendodhja:Fier
Roli i sistemuesit është të pranojë dhe të sigurojë prezencën dhe vendosjen e rregullt të produkteve sipas procedurave të kompanisë;Punon drejtpërdrejtë me kolegët e tij/saj në skuadër.
Lexoni njoftimin e plotë