Specialist Payroll-i

Pozicioni:Specialist Payroll-i
Departamenti: i Burimeve Njerëzore
Vendodhja: Tirane
Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave dhe mbikqyrjen e kompensimeve të punonjësve.
Lexoni njoftimin e plotë