Koordinator Blerje


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Zyra Qendrore
Të asistojë departamentin komercial në proceset ditore. Të koordinojë fluksin e informacionit brenda departamentit dhe me departamentet e tjera të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë