Supervizor Inventari dhe i Kontrollit të Aseteve

Pozicioni: Supervizor Inventari dhe i Kontrollit të Aseteve
Departamenti:i Financës
Vendodhja:Tirane
Është përgjegjës për numërimin dhe skanimin e saktë të produkteve në përputhje me standardet e kompanisë; Koordinon inventaret në të gjithë rrjetin dhe bën validimin e tyre në sistem;
Lexoni njoftimin e plotë