Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)

Pozicioni: Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)
Departamenti:i Marketingut
Vendodhja:Zyra Qëndrore
Përmbledhja e Pozicionit:Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e departamentit.
Lexoni njoftimin e plotë