Specialist Finance

Pozicioni:Specialist Finance
Departamenti: i Financës
Vendodhja: Zyra Qendrore
Financieri është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë