Trajnues/e

Pozicioni:Trajnues/e
Departamenti:Fresh
Vendodhja: Tiranë
• Trajnon stafin e shitjes së departamenteve të freskëta mbi rregullat dhe procedurat e kompanisë.
• Kryen seanca trajnimesh periodike për procese të paracaktuara pune.
• Ndjek trajnimet në pikat e shitjes dhe analizon feedbackun nga trajnimet e kryera.
• Mban rekorde per ndjekjen e trajnimeve dhe harton plane afatshkurtra dhe afatmesme mbi zhvillimin e tyre.
Lexoni njoftimin e plotë