Specialist Porosie

Pozicioni:Specialist Porosie
Departamenti:Logjistikë
Vendodhja: Tiranë
Specialisti i porosisë është përgjegjës për bërjen e porosisë tek furnitorët gjithmonë kjo në varësi të nivelit të stokut të magazinës qëndrore. Nëpërmjet këtij procesi ai shmang mungesën e artikujve në magazinë dhe rrjedhimisht edhe në dyqane.
Lexoni njoftimin e plotë