Supervizor Logjistike

Pozicioni:Supervizor Logjistike
Departamenti:Logjistike
Vendodhja: Tiranë
Përgjegjës për mbarëvajtjen e punës në të gjitha departamentet nën mbikëqyrjen e tij – porositje dhe import. Siguron operim të qetë për sa i përket transportit ndërkombëtar, si dhe logjistikës lokale. Të vendosë, organizojë dhe kontrollojë burimet në dispozicion, të sigurojë kënaqësinë e klientit përmes proceseve efektive në fushën e tij të përgjegjësive. Bashkëpunon ngushtë me të gjitha departamentet e zyrave qendrore dhe menaxherin e tij.
Lexoni njoftimin e plotë