SHORTEU “7 Vite SPAR”

Me datë 01 Tetor nis Shorteu “7 Vite SPAR”ne rrjetin e markete dhe supermarketeve SPAR, i cili do të përfundoj në date 31 Dhjetor.

 

SPAR do të dhuroj kupona në vlerën 70 milion lekë (të vjetra) ose 7 milion lekë (të reja).

Fituesit e shorteut do te perzgjidhen ne menyre rastesore nga sistemi sipas formulave me poshte:

  • Klienti I cili ka bere nje blerje mbi 5.000 ALL ne hipermarketet Teg & QTU dhe ka perzgjedhur nje nga brandet partnere do te mund te jete fitues I nje kuponi fizik prej 10.000 ALL sipas perzgjedhjes rastesore nga sistemi.
  • Klienti I cili ka bere nje blerje mbi 3.000 ALL ne te gjitha marketet e tjera Spar dhe ka perzgjedhur nje nga brandet partnere do te mund te jete fitues I nje kuponi fizik prej 5.000 ALL sipas perzgjedhjes rastesore nga sistemi.