Spar Albania, Nje Familje e madhe !

SPAR Albania ka ndërmarrë nismën me temë “Vlerësojmë dhe ndihmojmë punonjësit tanë në nevojë” për të kontribuar tek punojësit e kompanisë.
Duke vlerësuar përkushtimin, seriozitetin dhe punën e tyre gjatë kësaj periudhe, Spar Albania dhuroi ndihma simbolike për punonjësit.
Spar, është një familje e madhe në të cilën të gjithë punonjësit trajtohen në mënyrë të barabartë.
Për këtë arsye kjo nismë do të vazhdojë dhe zhvillohet me iniciativa të tjera motivuese për stafin.