Kë po kërkojmë ne

Spar Albania është një kompani në evoluim, prandaj jemi gjithmonë në kërkim të punonjësve të rinj të talentuar.
Me një filozofi unike është e angazhuar për diversitetin e fuqisë punëtore duke siguruar një mjedis të shëndetshëm profesional për të gjithë punëmarrësit. Gjithashtu synon të sigurojë një ekuilibër sa më të mirë midis punës dhe jetës.