Menaxher Dyqani 1

Pozicioni:Menaxher Dyqani
Departamenti:Operacional
Vendodhja: Tiranë
Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Mirëmbajtje

Pozicioni:Menaxher Mirëmbajtje
Departamenti:Teknik
Vendodhja: Tiranë
Në bazë të informacionit të marrë nga dyqanet, bën shpërndarjen e detyrave dhe të punëve që duhen ndjekur, kontrollon kryerjen e instalimeve, riparime dhe mirëmbajtje elektrike, sistemeve hidraulike në të gjitha dyqanet.
Lexoni njoftimin e plotë

Creative Designer

Pozicioni:Creative Designer
Departamenti: i Marketingut
Vendodhja: Tiranë
Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm.
Lexoni njoftimin e plotë

Dizajner Kreativ - SPAR Albania

Pozicioni:Creative Designer
Departamenti: i Marketingut
Vendodhja: Tiranë
Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm.
Lexoni njoftimin e plotë

Specialist Finance

Pozicioni:Specialist Finance
Departamenti: i Financës
Vendodhja: Zyra Qendrore
Financieri është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë

Specialist Marketingu

Pozicioni:Specialist Marketingu
Departamenti: i Marketingut
Vendodhja: Tiranë
Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm.
Lexoni njoftimin e plotë

Specialist Payroll-i

Pozicioni:Specialist Payroll-i
Departamenti: i Burimeve Njerëzore
Vendodhja: Tirane
Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave dhe mbikqyrjen e kompensimeve të punonjësve.
Lexoni njoftimin e plotë

Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)

Pozicioni: Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)
Departamenti:i Marketingut
Vendodhja:Zyra Qëndrore
Përmbledhja e Pozicionit:Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e departamentit.
Lexoni njoftimin e plotë