Specialist Payroll-i

Pozicioni:Specialist Payroll-i
Departamenti: i Burimeve Njerëzore
Vendodhja: Tirane
Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave dhe mbikqyrjen e kompensimeve të punonjësve.
Lexoni njoftimin e plotë

Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)

Pozicioni: Koordinator/e Marketingu (Trade-Marketing)
Departamenti:i Marketingut
Vendodhja:Zyra Qëndrore
Përmbledhja e Pozicionit:Ndihmon Menaxherin e Marketingut për përgatitjen dhe zbatimin e praktikave dhe strategjive me qëllim që të arrihen objektivat e departamentit.
Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Inventari dhe i Kontrollit të Aseteve

Pozicioni: Supervizor Inventari dhe i Kontrollit të Aseteve
Departamenti:i Financës
Vendodhja:Tirane
Është përgjegjës për numërimin dhe skanimin e saktë të produkteve në përputhje me standardet e kompanisë; Koordinon inventaret në të gjithë rrjetin dhe bën validimin e tyre në sistem;
Lexoni njoftimin e plotë

Specialist i Marketingut Dixhital

Pozicioni: Specialist i Marketingut Dixhital
Departamenti:i Marketingut
Vendodhja:Zyra Qëndrore
Përmbledhja e Pozicionit: :Ne po kërkojmë një person me eksperiencë, kreativ, inovator dhe të apasionuar pas marketingut dixhital, që të zhvillojë më tej komunikimin online të Spar Albania. Të zhvillojë përmbajtjen, të krijojë dhe të ndjekë strategjinë e marketingut dixhital të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani


Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë

Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.


Lexoni njoftimin e plotë

Dizajner


Departamenti:i Marketingu
Vendodhja:Zyra Qëndrore

Të ndjekë komunikimet e ndryshme të kompanisë në median online; - Të krijojë dhe përshtasë imazhe të ndryshme sipas kërkesave; - Të ndjekë planin e komunikimit duke e përkthyer në imazhe cilësore; - Të punojë shpejt duke ruajtur cilësinë e komunikimit; - Të njohë biznesin dhe të dijë të ndërthure konceptet e fushatave në vizuale; - Të ketë dëshire të ndjekë trendet e fundit që ndodhin në komunikimin online.


Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani


Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë

Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.


Lexoni njoftimin e plotë