Area Manager


Departamenti:Operational
Vendodhja:Tiranë
Responsible for running stores to meet company’s targets and policies. The aim is to maximize profit whilst minimizing costs. Ensure promotions are accurate and merchandised to the company’s standards, staff is fully versed on the target for the day and excellent customer care standards are met
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani

Pozicioni:Menaxher Dyqani
Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë
Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.
Lexoni njoftimin e plotë

Senior Marketing Specialist

Pozicioni:Senior Marketing Specialist
Departamenti:Marketing
Vendodhja:Tirana East Gate, (TEG), Tirana
Define and suite the company’s image by planning and implementing marketing strategy in compliance with company policies and standards.
Lexoni njoftimin e plotë

Sistemues

Pozicioni: Sistemues
Departamenti:Operacional
Vendodhja:Fier
Roli i sistemuesit është të pranojë dhe të sigurojë prezencën dhe vendosjen e rregullt të produkteve sipas procedurave të kompanisë;Punon drejtpërdrejtë me kolegët e tij/saj në skuadër.
Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Sigurie

Pozicioni: Supervizor Sigurie
Departamenti:i Sigurisë
Vendodhja:Fier
Siguron një mjedis të qetë dhe të sigurtë për konsumatorët dhe punonjësit; Kontrollon dhe monitoron ambjentet (zyra, magazina dhe sallat e shitjes) dhe lëvizjet e stafit dhe konsumatorëve në ambjentet e dyqanit;
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Departamenti

Pozicioni: Menaxher Departamenti
Departamenti:i të Freskëtave (Fresh)
Vendodhja:TEG
Menaxheri i Departamentit ka përgjegjësinë të menaxhojë të gjithë punën operacionale duke rritur efikasitetin dhe efiçensën e të gjitha proceseve ditore sipas rregullave dhe politikave të kompanisë, etj.
Lexoni njoftimin e plotë

Operator i Kujdesit Ndaj Klientit

Pozicioni: Operator i Kujdesit Ndaj Klientit
Departamenti:Operacional
Vendodhja:TEG
Pret dhe adreson kërkesat/ankesat e klientëve tek personat e duhur. Shërben si urë lidhëse mes kompanise dhe klientëve dhe jep kontributin e tij/saj në përmirësimin e vazhdueshëm të kujdesit ndaj klientit;
Lexoni njoftimin e plotë