Vende pune të lira (2)

Assistant Store Manager

Pozicioni:Assistant Store Manager
Departamenti:Operational
Vendodhja: Tirana
Assistant Store Manager supports and assists the Store Manager in organizing all work in the store, according to company policy; His main responsibility is the daily follow-up of the work in order to run the store optimally.
Lexoni njoftimin e plotë

Store Manager

Pozicioni:Store Manager
Departamenti:Operational
Vendodhja: Tirana
Provide positive direct profitability of the store through direct cost management. It is responsible for the maintenance of the store, cash, purchases, customer service, etc.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani

Pozicioni:Menaxher Dyqani
Departamenti:Operacional
Vendodhja: Tiranë
Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.
Lexoni njoftimin e plotë