Dizajner


Departamenti:i Marketingu
Vendodhja:Zyra Qëndrore

Të ndjekë komunikimet e ndryshme të kompanisë në median online; - Të krijojë dhe përshtasë imazhe të ndryshme sipas kërkesave; - Të ndjekë planin e komunikimit duke e përkthyer në imazhe cilësore; - Të punojë shpejt duke ruajtur cilësinë e komunikimit; - Të njohë biznesin dhe të dijë të ndërthure konceptet e fushatave në vizuale; - Të ketë dëshire të ndjekë trendet e fundit që ndodhin në komunikimin online.


Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani


Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë

Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.


Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Logjistike


Departamenti:i Logjistikës
Vendodhja:Tiranë

- Mbajtja e shpenzimeve të logjistikës (nr. i paletave stock in/out bound dhe rruget) në vlerat e përcaktuara sipas buxhetit;

- Optimizimi i stokut të TLP-së për të siguruar furnizmin e marketeve; - Ndjekja e procesit të bërjes së porosisë për produktet PL, sigurimi i stokut optimal VS shitjeve, ndjekja e skadencave të tyre;

- Ndjekja e procedurave të zhdoganimit që nga porosia tek furnitori e deri në hyrjen në magazinë dhe shpërndarjen e tyre në destinacionet përkatëse;

- Mbajtja e stokut në nivele optimale bazuar në strategjinë ose parametrat e stokut të përcaktuara nga kompania;

- Menaxhimi i nivelit të stokut dhe sasisë së produkteve të porositura tek furnitorët duke u siguruar që porositë të realizohen bazuar në nivelin aktual të stokut dhe duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me Departamentin e Blerjeve;

- Mbajtja e kontakteve me furnitorët në lidhje me dokumentacionin që këta të fundit duhet të disponojnë për të gjitha produktet në qarkullim;

- Përpilimi i raporteve ditore mbi produktet që janë gjendje në magazinë; - Përgatitja e raportit mbi nivelin e stokut dhe analiza e koeficientit të turnoverit;

- Analizimi i porosive që vijnë nga dyqanet dhe bën sygjerimet e nevojshme duke patur parasysh parametrat e stokut (minimal, optimal dhe maksimal)

- Përgjegjës për qarkullimin e stokut bazuar në kërkesat e Departamentit të Blerjeve; - Implementimi i termave të paracaktuara, prokurimi i sasisë së stokut të kërkuar në cdo kohë në mënyrë që të plotësojë kërkesat e dyqanit dhe konsumatorëve;

- Ndjekja dhe analizimi i qarkullimit te produkteve me afat të shkurtër skadence dhe procedurat e menaxhimit të tyre;


Lexoni njoftimin e plotë

Koordinator Blerje


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Zyra Qendrore
Të asistojë departamentin komercial në proceset ditore. Të koordinojë fluksin e informacionit brenda departamentit dhe me departamentet e tjera të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Kategorie (Fresh)


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Tiranë
Të kryejë, të gjejë dhe aplikojë strategji për kategorinë përkatëse ku është përgjegjës; Të arrijë dhe të përfitojë kosto optimale nëpërmjet negociatave efektive me furnitorë të ndryshëm si dhe të identifikojë mënyrën më të mirë për kostot më efikase; Ky pozicion kërkon nga personi që të sigurojë se kompania do të ketë produktin e duhur, në kohën e duhur, me qëllim që të ketë shitje dhe rritje të të ardhurave.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher/e Kategorie (Pije&Cigare)


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Tiranë
Të kryejë, të gjejë dhe aplikojë strategji për kategorinë përkatëse ku është përgjegjës; Të arrijë dhe të përfitojë kosto optimale nëpërmjet negociatave efektive me furnitorë të ndryshëm si dhe të identifikojë mënyrën më të mirë për kostot më efikase; Ky pozicion kërkon nga personi që të sigurojë se kompania do të ketë produktin e duhur, në kohën e duhur, me qëllim që të ketë shitje dhe rritje të të ardhurave.
Lexoni njoftimin e plotë

Shitëse

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët. 
SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Pozicioni:
Shitëse
Departmenti: Departamenti Operacional
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Qëllimi kryesor i këtij pozicioni është ofrimi i shërbimit me efikasitet dhe efiçense ndaj klientëve duke mirëmbajtur hapësirën që ka në përgjegjësi;Puna e përditshme e këtij pozicioni konsiston në sistemimin e produkteve në banak dhe shitjen e tyre në të gjithë hapësirën promocionale që i përket departamentit.

Detyra dhe Përgjegjësi:
- Njohja shumë e mirë e produkteve dhe e funksionit të tyre, magazinës së sektorit të tij/saj dhe e gjithë dyqanit në tërësi;
- Mbajtja pastër dhe e rregullt e banakëve dhe magazinës;
- Kontrolli i produkteve para se të ekspozohen duke u siguruar se etiketat, barkodet, çmimet, etj. janë brenda standardeve të shitjes;
- Mbajtja e datave të skadencës të sektorit përkatës;
- Prezantimi i produkteve specifike duke i mirëmbajtur testerat;
- Marrja pjesë në inventaret e sektorit;
- Zotërimi i njohurive të gjëra për stokun aktual të sektorit përkatës;
- Mirësjellja dhe komunikimi i duhur me klientët dhe kolegët, etj.

Kërkesat: 
a. Edukimi:Të zotërojë diplomë të shkollës së mesme.
b.Eksperiencat e punës:Eksperiencë pune të ngjashme, (6muaj deri në një vit).
dAftesi të tjera:
-Aftësi për te punuar në skuadër;
-Aftësi për të operuar me të gjitha pajisjet për kryerjen e punës;
-Aftësi për t’i siguruar klientit një shërbim efikas në situata të ndryshme pune.

Kushtet e punës: Ofrohet pagë konkuruese.
Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër motivimi në adresën e e-mailit Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. duke përcaktuar në subjekt pozicionin ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR Tirana East Gate (TEG), Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri.

Afati i dorëzimit: 05/01/2019

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Area Manager


Departamenti:Operational
Vendodhja:Tiranë
Responsible for running stores to meet company’s targets and policies. The aim is to maximize profit whilst minimizing costs. Ensure promotions are accurate and merchandised to the company’s standards, staff is fully versed on the target for the day and excellent customer care standards are met
Lexoni njoftimin e plotë