Vende pune të lira

Chief Accounting

Pozicioni:Chief Accounting

Vendodhja: Tirana
Responsible for day to day finance and accounts operations; Control and forecast of all financial reports of all departments.
Lexoni njoftimin e plotë

Hygiene and Quality Manager (temporary ,maternity cover)

Pozicioni:Hygiene and Quality Manager (temporary ,maternity cover)

Vendodhja: Tirana
The Hygiene and Quality Assurance Manager will develop and manage Hygiene and Quality Assurance programs and activities that will ensure compliance with company policies, food safety standards, government regulations, and company best practices.
Lexoni njoftimin e plotë

Studiues Tregu

Pozicioni:Studiues Tregu

Vendodhja: Tirana
Mbledhja e informacionit dhe studimi i tregut për të kuptuar më mirë sjelljet dhe preferencat e konsumatorit me qëllim që të përmirësohet eksperienca e të bërit pazar në SPAR.
Lexoni njoftimin e plotë

Specialiste Administrative

Pozicioni:Specialiste Administrative

Vendodhja: Tirana
Specialisti Administrativ menaxhon marrëdhëniet e kompanise me punonjësit e saj duke siguruar mbështetje administrative cilësore dhe në kohë për funksionet e BNj.
Lexoni njoftimin e plotë

Asistent Departamenti

Pozicioni:Asistent Departamenti

Vendodhja: Tirana
Asiston në të gjitha aktivitetet e përditshme të departamentit përkatës për të siguruar nëse funksionon me efikasitet maksimal dhe në përputhje me standardet dhe proçedurat e departamentit.
Lexoni njoftimin e plotë

Trajnues i Shitjeve

Pozicioni:Trajnues i Shitjeve

Vendodhja: Tirana
Trajneri i Shitjeve është përgjegjës për të përgatitur, lehtësuar, monitoruar, vlerësuar dhe dokumentuar aktivitetet e trajnimit në kompani.
Lexoni njoftimin e plotë

Specialist/e Finance

Pozicioni:Specialist/e Finance

Vendodhja: Tirana
Financieri është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të detyrave të tij/saj në përputhje me politikat e përgjithshme të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë