Menaxher Dyqani

Pozicioni:Menaxher Dyqani
Departamenti:Operacional
Vendodhja: Tiranë
Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.
Lexoni njoftimin e plotë