Supervizor Sigurie

Pozicioni: Supervizor Sigurie
Departamenti: i Sigurisë
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Siguron një mjedis të qetë dhe të sigurtë për konsumatorët dhe punonjësit; Kontrollon dhe monitoron ambjentet (zyra, magazina dhe sallat e shitjes) dhe lëvizjet e stafit dhe konsumatorëve në ambjentet e dyqanit;
Lexoni njoftimin e plotë