Spar në Ditën Botërore të Dhurimit Vullnetar të Gjakut

“Faleminderit që më shpëtuat Jetën”


Të dhurosh gjak është një akt solidariteti human që shpëton jetën e njerëzve në nevojë. Ajo është dhurata më e çmuar që ne mund t’i bëjmë një njeriu që ka nevojë. Ajo është dhurata e jetës. Në ditën Botërore të Dhurimit Vullnetar të Gjakut, shumë punonjës të Spar, u ofruan si dhurues vullnetarë gjaku duke u shndërruar në Hero për një ditë .
Dikush sot buzëqesh vetëm fal jush