Spar Albania ne kuader te pergjegjesise sociale ne bashkepunim me World Vision mbeshtet programin “Tungjatjeta".


Tungjatjeta është një program social për integrimin e fëmijëve me Aftësi të Kufizuar.
Ajo çka e bën këtë program unik është fakti që fëmija nuk trajtohet në mënyrë të veçuar.
Punohet me të gjithë elementët e trekëndëshit themelor që ndikon jetën e fëmijës: fëmijë, familje, komunitet.
Jo vetëm fëmija merr kujdesin shëndetësor, por kujdestarët ligjorë, familjarët, bashkëmoshatarët dhe anëtarë të tjerë të komunitetit janë aktorë të planit të zhvillimit të fëmijës.
Ata konsultohen dhe trajnohen për çdo rast specifik për të ndihmuar procesin e integrimit të këtyre fëmijëve.
Ne duam tu themi sot Tungjatjeta!
Si mbeshtet Spar programin Tungjatjeta?