Fushatë promocionale

Nga data 21 deri në 23 Maj do te zhvillohet nje fushatë promocionale në Spar, ku te gjithë klientët të cilët do të shpenzojnë një vlerë minimale prej 3000 lekësh ,do të perftojnë 1000 lekë në vlerë kuponash (dy kupona secili nga 500 lekë). Këto kupona mund të përfitohen vetëm në blerjen e rradhës me vlerë minimale 3000 lekë deri më 6 Qershor.

Rregullorja për pjesëmarrje:

  1. Fushata promocionale do të zhvillohet nga data 21.05.2021 deri në datën 23.05.2021 në Spar dhe Interspar
  2. Pjesë e fushatës mund të bëhen të gjithë ata klientë të cilët kryejnë një blerje mbi 3000 lekë
  3. Këta klientë do të përfitojnë dy kupona me vlerë 500 lekë, të cilët mund ti përdorin për blerjet e rradhës nga data 24 Maj deri në 6 Qershor