SPAR Albania, rrjeti i supermarketeve të BALFIN Group, ka nisur një fushatë interaktive të titulluar "Cili Është Mendimi Yt"

SPAR Albania kërkon mendimin tënd

SPAR Albania, rrjeti i supermarketeve të Grupit BALFIN, ka nisur një fushatë interaktive të titulluar "Cili është mendimi yt", që synon të mbledhë opinione të vlefshme nga klientët për të përmirësuar përvojën e tyre të blerjeve. Me qëllimin për të nxitur komunikimin e hapur dhe për të bërë përmirësime të mbështetura nga të dhënat, kjo fushatë përdor anketat elektronike për të mbledhur reagime direkt nga blerësit. Duke angazhuar klientët nëpërmjet një pyetësori të aktivizuar me kod QR, SPAR Albania synon të përsosë shërbimet e saj, profesionalizmin e stafit, cilësinë e produkteve dhe kënaqësinë e përgjithshme të klientit.

Fushata "Cili është mendimi yt " është krijuar për të krijuar një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi midis SPAR Albania dhe klientëve të saj. Blerësit inkurajohen të ndajnë mendimet, shqetësimet dhe vlerësimin e tyre duke skanuar kodet QR të vendosura në mënyrë strategjike në seksione të ndryshme të rafteve kryesore brenda dyqaneve SPAR. Pas skanimit të kodit, klientët drejtohen në një faqe të dedikuar që përmban një pyetësor gjithëpërfshirës.

Pyetësori trajton një gamë të gjerë aspektesh që lidhen me përvojën e blerjeve, duke përfshirë sjelljen e stafit, disponueshmërinë e produktit, ambientin e dyqanit dhe kënaqësinë e përgjithshme. Kjo nismë jo vetëm që ofron një platformë që klientët të shprehin opinionet e tyre, por gjithashtu pajis SPAR Albania me një bazë të dhënash që ndihmon në vendimmarrjen e shpejtë dhe përmirësimin e proceseve. Duke përdorur të dhënat e mbledhura, kompania mund të marrë masa proaktive për të përmirësuar shërbimet e saj dhe për të adresuar menjëherë shqetësimet e klientëve.

SPAR Albania ka zgjedhur platformën Zoho Survey (https://www.zoho.com/survey/) për të facilituar këtë fushatë. Përdorimi i kodeve QR dhe formati i pyetësorit miqësor për përdoruesit ofruar nga Zoho Survey luajnë një rol vendimtar në angazhimin efektiv të klientëve. Për më tepër, prania e “wobblers” - materiale promovuese tërheqëse - pranë rafteve kryesore rrit më tej dukshmërinë dhe aksesin e fushatës, duke siguruar që klientët të jenë të inkurajuar të marrin pjesë.

Fushata është në fazën e saj operacionale, ku të dhënat e mbledhura po përdoren për të vlerësuar performancën e çdo dyqani përmes lenteve të reagimeve të klientëve. Statistikat në kohë reale ofrojnë të dhëna për numrin e të anketuarve brenda kornizave kohore specifike, dyqanet ku janë kryer anketat dhe reagimet specifike ose çështjet e ngritura. Kjo analizë dinamike e të dhënave mundëson SPAR Albania të identifikojë nevojat për trajnim për stafin, produktet që mungojnë dhe reagimet pozitive që mund të përmirësojnë më tej përvojat e klientëve.

Fushata është rezultat i përpjekjeve bashkëpunuese midis departamenteve të ndryshme brenda SPAR Albania, duke përfshirë Marketingun, Operacionet, Departamentin Komercial, IT dhe Burimet Njerëzore. Kjo qasje multidisiplinare siguron që përfitimet e fushatës të realizohen në të gjithë organizatën.

Granada Flaga, Drejtoresha e Burimeve Njerëzore dhe Digital Champion në SPAR Albania, theksoi rëndësinë e kësaj fushate: "Ne duam të sigurojmë që dyqanet tona janë të pajisura me një shumëllojshmëri produktesh dhe që stafi ynë është miqësor dhe i dobishëm për klientët. Qëllimi ynë është të ofrojmë një përvojë të sigurt dhe të përshtatshme blerjeje. Duke përdorur këtë platformë dhe duke siguruar përshtypjet e klientit, ne mund të gjenerojmë një bazë të dhënash që na lejon të veprojmë shpejt dhe të përmirësojmë proceset tona."

E prezantuar më 23 qershor, afati kohor i pacaktuar i fushatës "Cili është mendimi yt" tregon angazhimin e SPAR Albania për të ndërvepruar vazhdimisht me klientët dhe për t'u përshtatur me nevojat e tyre në ndryshim. Kjo fushatë i mundëson SPAR Albania të identifikojë mundësitë për rritje, të adresojë shqetësimet e klientëve dhe të përmirësojë blerjet. Teksa kjo nismë evoluon, ajo ka potencialin për t’i dhënë formë të ardhmes së blerjeve duke inkorporuar reagimet e klientëve si një katalizator për ndryshime pozitive.